dimarts, 6 de març de 2012

EXERCICI D'ESTADÍSTICA

Les altures dels jugadors d'un equip de bàsquet vénen donades per la taula següent. Calcula la desviació típica i representa les dades amb el gràfic que creguis més adient.
Altura (cm) [170, 175) [175, 180) [180, 185) [185, 190) [190, 195) [195, 2.00)
Nº de jugadors 1 3 4 8 5 2